Vogelvereniging Boshoven is aangesloten bij :

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

Binnen de NBvV fungeren 19 speciaal clubs. U vindt hier de meest bekende van deze speciaal clubs.

- Speciaal club insect en vruchten etende  ( SCIVV )

- Speciaal club Europese Cultuurvogels (SEC)

- Parkieten Speciaal club

- Speciaal club Postuurkanaries

- Nederlandse Zebravinken Club

- Nederlandse Kleurkanarie Club

-Diverse Districten b.v District Limburg, District Brabant      enz.enz.( www.districtlimburg-nbvv.nl)

-LICG goede zorg voor elk huisdier