Bestuur:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jaap Baaij

Secretaris: Jaap Baaij

Penningmeester: Frans Litjens

 

Voorts bestaat het bestuur nog uit:

Ring commissaris: n.v.t

2e secretaris: Jac Hendrix        

Notulist: Mels Sengers

Website beheerder: John Jacobs

 

ledenomgeving: Leden die hier persoonlijke gegevens in achter laten zijn bekend met 'de wet op privacy' !

 

Mail-adres:    secretariaatboshoven@gmail.com

of zie onderdeel contact.