Bestuur:

Dagelijks bestuur

Voorzitter : Jaap Baaij

Secretaris : Jaap Baaij

Penningmeester : Frans Litjens

Ring commissaris: n.v.t

2e secretaris : Jac Hendrix.        

Notulist : John Jacobs.

Website beheerder : John Jacobs.

 

 

Contributie 2024 :  €43,-   ( 18+ ) 

                                      €21,-   ( jeugd + steunend)

 

ledenomgeving: Leden die hier persoonlijke gegevens in achter laten zijn bekend met 'de wet op privacy' !

 

Bankrekening: NL20 RABO 0176995595

Mail-adres:    secretariaatboshoven@gmail.com

of zie onderdeel contact.