Het ontstaan van Vogelvereniging Boshoven:


November 1959 werd er door Dhr. S. Saes (kapper) een oproep gedaan aan de vogelliefhebbers van Boshoven om deel te nemen aan een bijeenkomst in café (tegenwoordig) ’t Stammeneeke om te komen tot oprichting van een vogelvereniging.
Aan deze oproep was goed gehoor gegeven, want er waren behoorlijk wat vogelliefhebbers aanwezig. Alle waren wel te spreken over dit idee en dat na deze eerste bijeenkomst het besluit werd genomen tot de oprichting van deze vereniging. Er werd zelfs al besloten in overleg met de café eigenaar om tijdens de kersdagen al een kleine vogelshow te organiseren.
De vereniging kreeg de naam Vogelvereniging Boshoven en sloot zich aan bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. Ook werd er een voorlopig bestuur gekozen:
- Voorzitter: S. Saes
- Secretaris: J. Schreven
- Penningmeester: P. Korsten.
Club of verenigingslokaal bleef voorlopig bovengenoemd café. De eerste tentoonstelling die werd gehouden was in TT kooien van de leden van de zustervereniging in Weert. Want de nieuwe leden waren nog niet in het bezit van TT kooien. Deze kooien werden opgehaald in een vrachtwagentje van de firma Lambers ook een nieuw lid. Zo ging dat vroeger. Elkaar helpen stond hoog in het vaandel. Deze kleine vogelshow bleek zo een groot succes dat de volgende al in de planning lag. Alles verliep zo snel, vooral door de inzet van sommige leden, dat de volgende tentoonstelling wegens ruimte gebrek moest verhuizen naar het Don Bosco Huis (tegenwoordig zaal Don Bosco). Waar enkele jaren tijdens de kerstdagen een grote vogeltentoonstelling en show werd gehouden. De animo was zo groot, dat in 1965 met samenwerking en overleg met vogelvereniging Zang en Kleur werd besloten om de kring Weert op te richten. Dit plan verliep ook gunstig, want de volgende vogelverenigingen sloten zich hierbij aan:
- Zang en Kleur, Weert
- Vogelvereniging Dominant, Weert
- Vogelvereniging Laar, Weert
- Vogelvereniging De Lijster, Nederweert
En later nog:
- De Leeuwerik, Neeroeteren België
- Kanexo, Deurne
- De Geelgors, Stramproy
- ’t Hout, Helmond
Het organiseren van deze kring wedstrijden gebeurde om beurten en de vogelvereniging welke de Kring Weert organiseerde ontving van de andere verenigingen een geld bedrag van 1 gulden per lid. Tevens mocht deze vereniging een loterij houden waarvan ieder aangesloten lid van de verschillende verenigingen er 10 stuks moest afnemen. Deze loten werden gewoonlijk door een sponsor betaald en vernoemd op de loten. De eersten prijs was gewoonlijk een dames- of herenrijwielfiets met verder nog vele troostprijzen. De Kring wedstrijden waren zo een groot succes, dat er wedstrijden waren met rond de duizend vogels. Dit hield in dat wanneer de vogels gekeurd waren, er vaak nachtwerk aan te pas kwam om alle winnaars op een rijtje te krijgen in soort en klasse. Dit moest vroeger nog helemaal handmatig gebeuren want toen bestonden er nog geen computerprogramma’s.
Door de spontane vrijwillige medewerking van de heer P. Stijnen (een kenner op dat gebied) zijn we daar toch altijd goed uitgekomen. Voor al dat gebeuren was er ook een origineel bestuur gekozen, bestaande uit:
- Voorzitter: P.L. Sturme
- Secretaris: J. Schreven
- Penningmeester: W. Nijs
Daarnaast waren er nog een 2e voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester en een bestuurslid. Deze namen veranderden van tijd tot tijd. Alleen de 1e voorzitter en 1e secretaris hebben deze job meer dan 30 jaar vervuld.
Enkele jaren nadat de Kring Weert was opgericht werd er ook nog “ De Kampioen van Weert” aan toegevoegd, deze kon uiteraard alleen gewonnen worden door een lid van een Weerter Vereniging. Om geld in de verenigingskas te genereren werden er diverse activiteiten ontplooit zoals: tussen 1986 en 1993 werden door J. Schreven, M. v. Loos en S. v. Bree tienduizenden kilo’s oud papier ingezameld. Nadien is Bér Berckmans hier alleen mee verdergegaan. Verder is er door de leden van vogelvereniging Boshoven één complete woning gesloopt en opgeruimd, dit met machinale medewerking van J. Moonen (geen lid). De verkoop van dakpannen, hout, bakstenen en verdere sloopmaterialen kwam ook ten goede van de kas. In het begin van de oprichting van onze vereniging hebben vele leden zich ingezet voor het maken van tentoonstellingrekken, tentoonstellingkooitjes, etc. De vereniging heeft zich altijd ingezet om de vogelliefhebbers de weg te wijzen in het houden van vogels en het tentoonstellen ervan. Dit gebeurde door lezingen te organiseren en de opgedane kennis aan elkaar uit te wisselen.
De laatste jaren merken we met z’n allen, dat het ledenbestand bij de verenigingen eerder afneemt dan toeneemt ! Er komen vanuit de jeugd nagenoeg geen nieuwe leden. Jammer! Ook onze vereniging had hier mee te maken. Na jaren van rust (op TT gebied) hebben wij enkele jaren geleden besloten om weer een TT te organiseren. Vorig jaar was de eerste aftrap. We moeten zeggen, ook nadat wij diverse positieve reacties mochten ontvangen dat het zeer geslaagd was. De jubileum tentoonstelling dit jaar is wederom een succes met ruim 400 vogels vanuit Nederland en België. Wij zullen dan ook welgemoed op deze ingeslagen weg voortgaan. En zullen er voor zorgen dat de vogelliefhebbers onze TT ook steevast reserveren op hun agenda. Het bestuur en leden hebben vertrouwen in de toekomst en zij zullen alles in het werk stellen om dit gestalte te geven Verder wens ik jullie allen heel veel succes met dit gouden jubileum.


Met vriendelijke groet, Oud-secretaris
vogelvereniging Boshoven J. Schreven